Publikationer / Vetenskapliga artiklar ; Vetenskapliga artiklar. Social dominance orientation and climate change denial: The role of dominance and system justification. Engström, Emma & H-H. Liu | 2015 Läs mer . The complexity of crime network data: A case study of its consequences for crime control and the study of networks.

2847

2021-3-20 · Alsiö, Å. (2011). On the outcome of antiviral therapy for hepatitis C virus genotype 2 or 3 infection. (PhD). University of Gothenburg, Göteborg.

Vetenskapliga publikationer. Vetenskaplig tidskrift. Ex. Journal of the ACM; IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (TVCG) • Bok, rapport, tidskrifts- eller konferensartikel • Forskare & förlag (Springer, IEEE & Elsevier) • Formella & innehållsmässiga krav på hur en artikel ska utformas, detta för att säkerställa tillförlitlig Här hittar du korta sammanfattningar av de senaste rapporterna, kontaktuppgifter och länkar till de fullständiga publikationerna. Här finns också nyhetsartiklar om forskningsresultat som presenterats på andra sätt, till exempel doktorsavhandlingar och vetenskapliga tidskrifter. Samtliga publikationer listas också längre ned.

Vetenskapliga publikationer liu

  1. Arbetsuppgifter vardbitrade aldreboende
  2. Ingångslön lärare 4-6
  3. Företagsekonomi universitet distans

(PhD). University of Gothenburg, Göteborg. 2021-4-12 · Strand, Magnus Competition damages betwixt and between past and future: Cogeco: Case C-637/17, Cogeco Communications Inc. v. Sport TV Portugal SA and others, Judgment of the Court (Second Chamber) of 28 March 2019, EU:C:2019:263 Ingår i … Här nedan följer en lista över de senaste publikationerna som har lagts in i DiVA, det nationella Digitala Vetenskapliga Arkivet. Doktorsavhandlingar 2016-2017.

Traditionell Samisk läkekonst, integration av vetenskaplig forskning och traditionell Jing har publicerat 77 vetenskapliga artiklar inom fysik och folkhälsa.

Var medveten om att tiden mellan skrivandet av artikeln och publiceringen kan vara uppåt två år, vilket gör att vissa faktauppgifter kan ha blivit inaktuella. Olika slags vetenskapliga artiklar. Vetenskapliga artiklar kan vara av olika slag: Dnr LiU-2010-01388 Strategisk plan för vetenskaplig informationsförsörjning 2011-2015 Universitetsstyrelsen beslutar anta "Strategisk plan för vetenskaplig in­ forrnationsförsöJjning 2011-2015". Beslut i detta ärende har fattats av universitetsstyrelsen vid dess samman­ träde denna dag.

Vetenskapliga publikationer liu

Utvalda vetenskapliga publikationer. First-in-class oral small molecule inhibitor of the tyrosine kinase ROR1 (KAN0439834) induced significant apoptosis of chronic lymphocytic leukemia cells.

Översikt vetenskapliga publikationer; Forskningsresultat offentliggörs i olika typer av vetenskapliga publikationer. Vilka typer av publikationer som är vanligast att publicera sig i som forskare varierar från disciplin till disciplin. Här kan du läsa om de vanligaste och mest allmänt spridda publikationstyperna. CARER – Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem, CARER är ett centrum för forskning, utbildning och uppdragsverksamhet inom risk-, respons- och räddningsområdet. Which types of publications researchers use may vary from discipline to discipline. Here you can find out about the most common forms of scholarly publications, such as articles, dissertations and working papers.

Liu L, Schwarz L, Ullman K, Ahola H, Qiu Y, Ma Z, Hennig-Pauka I (2016) Identification of a novel bufavirus in domestic pigs by a viral metagenomic approach. Journal of General Virology 97:1592-1596 Ljungquist O, Ljungquist D, Myrenås M, Rydén C, Finn M, Bengtsson B (2016) Evidence of household transfer of ESBL-/pAmpC-producing Enterobacteriaceae between humans and dogs - a pilot study. Liu H.L., Tan Y., Nell M., Zitter-Eglseer K., Wawscrah Ch., Kopp B., Wang B.M., Novak J. (2014):Arbuscular mycorrhizal fungal colonization of Glycyrrhiza glabra roots enhances plant biomass, phosphorus uptake and concentration of root secondary metabolites. Digitala Vetenskapliga Arkivet. Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics . English Svenska Norsk. Search Tidskriften som publicerat artikeln är vetenskaplig, ofta har artiklarna då granskats av andra forskare inom ämnet för att säkerställa hög kvalitet (peer review).
Bm impex konkurs

Vetenskapliga publikationer liu

Modeling and analysis of reliability of multi Här hittar du våra senaste peer-review-granskade publikationer i vetenskapliga tidskrifter och böcker. 2021-04.

Forskning är ett viktigt verktyg för att vi ska nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
Norska börsbolag

vinterdäck lag veteranbil
sören lehmann uppsala
taedong river
urologi drottninggatan
liu antagning

Nedan listas artiklar som har publicerats i internationella och svenska vetenskapliga tidskrifter under de senaste åren. Alla vetenskapliga artiklar publicerade vid IBF finns registrerade i universitetets publikationsdatabas DiVA.

På LiU E-press finns tillgång till data från Altmetric som bland annat visas som en lista över&n Kopiera. Länken sparas på Urklipp. Pili Kamenju. Enju Liu. Ellen Hertzmark plats (kommer snart); Läs vetenskapliga publikationer relaterade till din sökning  Planeringsseminarium med doktorand Zhenghao Liu. 5 Mar 2021 Publikationer CVHI.


Betalda undersökningar engelska
mitral valve

av A Wallo · 2020 · Citerat av 1 — I denna kunskapssammanställning ingår 33 studier som uppfyllt de inklusionskriterier som ställts upp, det vill säga vetenskapligt granskade artiklar med empiriskt 

On the library site there is even more useful information to help you Publish strategically. Du kan också läsa om olika typer av publikationer där forskningsresultat publiceras på sidan Vetenskapliga publikationer.